Inzenden

Inzenden is weer mogelijk

Iedereen die als vrijetijdsbesteding audiovisuele presentaties maakt, wordt door de organisatie van harte uitgenodigd om een presentatie in te zenden voor het festival.

Er gelden geen voorschriften voor de inhoud (het onderwerp) van de presentatie. Wel gelden er natuurlijk enkele spelregels, met name om de technische afloop van de dag in goede banen te leiden.

Alle spelregels voor het inzenden van een presentatie vindt u hier (pdf-bestand).

Elke inzending moet ook voorzien zijn van een ingevuld inschrijfformulier. Dat formulier vindt u hier (invulbaar pdf-formulier).

Aan het inzenden van presentaties voor het festival zijn voor de inzender geen kosten verbonden.

In de spelregels is ook vermeld hoe u een serie het beste kunt inzenden: met behulp van Wetransfer (of een vergelijkbare dienst) naar techniek@av-voorjaarsfestival.nl
Als uw inzending groter is dan 2 GB, kunt u bij Cuno Wegman een upload-link aanvragen.

Als u vragen heeft over het aanmelden en inzenden van series kunt u contact opnemen met Cuno Wegman via e-mail: techniek@av-voorjaarsfestival.nl.

Het AudioVisueel Voorjaarsfestival is, zoals de naam al aangeeft, een festival, geen wedstrijd. De inzendingen worden niet door een jury beoordeeld en er worden geen prijzen toegekend. Als de inzendingen de beschikbare projectietijd overschrijden maakt de organisatie een selectie om een aantrekkelijk, gevarieerd en evenwichtig programma samen te stellen.

De auteurs van de vertoonde series ontvangen een certificaat van deelname.

Uw inzending moet uiterlijk 9 februari 2024 bij ons binnen zijn!